Přejít k hlavnímu obsahu

Odbavení cestujících

Vítejte na Letišti České Budějovice

Letiště se nachází 6 km jižně od Českých Budějovic u obce Planá. Přístup je značen orientačními dopravními značkami „LETIŠTĚ“. Označení „TERMINÁL“ a „PARKOVIŠTĚ“ pak přesně navádí už od vjezdu do areálu.

Kiss and Go zóna pro krátkodobé parkování (výstup cestujících a vyložení zavazadel) je přímo před terminálem.

Na delší dobu můžete zaparkovat zdarma na parkovišti za budovou ředitelství, opět dle dopravního značení.

Při vstupu do veřejné části terminálu se cestující řídí informačními tabulemi a pokyny personálu letiště.

Po předchozím objednání poskytujeme pasové a celní odbavení.

Zajistíme odbavení osob se zdravotním omezením / sníženou pohyblivostí.

Dle požadavku jsme schopni zabezpečit detekční kontroly a SRA.

Handling:
tel.:+420 725 502 738
e-mail:handling@airport-cb.cz

ODBAVENÍ

Odbavení zpravidla začíná 2 hodiny a končí 45 minut před plánovaným odletem, nebo dle požadavku dopravce. Doporučujeme především rodinám s malými dětmi, aby se dostavily k odbavení ihned po jeho zahájení (z důvodu možnosti přidělení odpovídajících sedadel).

CESTOVNÍ DOKLADY

K odbavení je potřeba si přinést: letenku (papírovou nebo elektronickou), voucher, popř. rezervační kód a platný cestovní doklad. Vycestovat do zahraničí je pro občany ČR možné s těmito cestovními doklady:

 • platný cestovní pas či jiný cestovní doklad dle zákona č. 329/1999 Sb.,
 • platný občanský průkaz – občanský průkaz je dostatečným cestovním dokladem do zemí EU, Islandu, Norska, Lichtenštejnska a Švýcarska.

V případě cestování s dětmi, je nezbytné, aby dítě mělo pro cestování vlastní doklad. Na odbavovací přepážce odevzdáte svá zavazadla určená k odbavení do cílové destinace, obdržíte palubní vstupenku a zavazadlový lístek. Dále pokračujete na bezpečnostní kontrolu.

ODBAVENÍ ZAVAZADEL

Zavazadla cestujících se přepravují jako:

 • zapsaná (jsou opatřena zavazadlovým štítkem a nakládána do nákladového prostoru letadla),
 • kabinová (cestující si je bere s sebou na palubu letadla).

Zapsaná i kabinová zavazadla podléhají hmotnostním limitům pro přepravu zdarma dle leteckého dopravce. Odbavení zavazadel (včetně váhových limitů) se řídí přepravními podmínkami jednotlivých leteckých společností. Před průchodem bezpečnostní kontrolou Vám bude zkontrolován cestovní doklad a palubní vstupenka.

Ověřte si u Vašeho dopravce, kolik příručních zavazadel můžete mít s sebou na palubu letadla! Velice důležitá jsou také pravidla pro jejich váhu a velikost! Před nástupem na palubu letadla Vám pracovník letiště opět zkontroluje cestovní doklad, palubní vstupenku, množství, velikost a váhu vašeho příručního zavazadla.

Nezapomeňte na cestovní doklady – cestovní pas, občanský průkaz, případně platné vízum, které budete potřebovat pro svou cestu. Doporučujeme zkontrolovat jejich platnost.

Do zemí Evropské unie a Schengenského prostoru je umožněno občanům České republiky cestovat pouze s občanským průkazem.

Pro cesty do ostatních zemí je nutný platný cestovní pas. Některé země vyžadují platnost pasu i několik měsíců po plánovaném návratu.

Děti bez rozlišení věku mohou cestovat letecky do zahraničí pouze s vlastním cestovním dokladem (cestovní pas nebo občanský průkaz).

Doporučujeme ověřit si nutnost dokladu pro cestu do zahraničí (pas, víza) u cestovní kanceláře, se kterou cestujete. Aktuální informace o vízovém styku s ostatními státy a dalších podmínkách vycestování vydává Ministerstvo zahraničních věcí ČR, bližší informace najdete na odkazu klikněte zde.
 • S veškerými přepravními podmínkami se seznamte ještě před cestou na letiště, v případě pochybností se obraťte na leteckou společnost, s níž cestujete, nebo na letištní informace. Při přípravě na cestu ověřte, zda přepravované předměty nejsou pro přepravu zakázány.
 • Pro komfortní průběh odbavení se na letiště dostavte s dostatečným časovým předstihem. Při odbavení na check-in přepážkách se dotazem u personálu ujistěte, zda některý z předmětů, jež hodláte přepravovat v kabinovém zavazadle není nutné přeložit do zavazadla zapsané
 • Po příchodu na stanoviště bezpečnostní kontroly vyčkejte, až na Vás přijde řada. Respektujte vymezené koridory a pokyny bezpečnostních pracovníků, přispějete tím k plynulému průběhu bezpečnostní kontroly.
 • Veškeré tekutiny, aerosoly a gely předložte k detekční kontrole odděleně od Vašeho kabinového zavazadla.
 • Ze zavazadla vyjměte dále rozměrnější elektroniku (notebook apod.) a odložte ji do přepravky.
 • Položte zavazadlo na pás rentgenového zařízení.
 • Do přepravky si odložte všechny kovové předměty, např. mobilní telefon, klíče, cigarety, drobné mince, peněženku.
 • Do přepravky odložte i svůj svrchní oděv (kabát, bundu).
 • Vyčkejte instrukcí bezpečnostního pracovníka a po jeho pokynu projděte detekčním rámem. Přijměte klidně případné vyzvání k dodatečné kontrole, není namířena proti Vám osobně.
 • Vaše zavazadlo a odložené věci budou podrobeny bezpečnostní kontrole. Pokud budete bezpečnostním pracovníkem vyzváni k otevření zavazadla, případně k předložení některého z kontrolovaných předmětů k následné prohlídce, buďte, prosím, nápomocni a bez výhrad to akceptujte. Po ukončení bezpečnostní kontroly si nezapomeňte vzít zpět své zavazadlo a všechny odložené předměty.
 • Neponechávejte svá zavazadla bez dozoru!
 • Řiďte se pokyny letištního personálu.

Dodržujte zákaz kouření v odbavovací budově. Kouření je umožněno pouze na vyhrazených místech.

V případě nejasností, zda lze považovat konkrétní předmět za povolený nebo zakázaný, žádáme cestující, aby se předem informovali prostřednictvím e-mailové adresy handling@airport-cb.cz nebo na tel.: +420 725 502 738.

Zakázané předměty

Zbraně

Přeprava ozbrojených osob na palubě letadel určených pro civilní leteckou dopravu je zakázána, pokud se najedná o přepravu ozbrojených osob dle zvláštního právního předpisu platného na území České republiky nebo k tomu není vydáno výslovné pověření nebo povolení Ministerstva vnitra. Vývoz, dovoz a případně tranzit zbraní a střeliva je upraven zákonem č. 119/2002 Sb. O střelných zbraních a střelivu, ve znění pozdějších předpisů.

Přepravu střelných zbraní a střeliva mají cestující povinnost předem deklarovat letecké společnosti, resp. Policii ČR. Bezpečnostní kontrola takto deklarovaných zbraní a střeliva, včetně kontroly Policií ČR, se standardně provádí v prostoru přepážek nadrozměrných zavazadel příslušného terminálu.

Pracovníci provádějící bezpečnostní kontroly mají vždy právo určit jako zakázané i takové předměty, které zde sice nejsou uvedeny, zato vzbuzují důvodné podezření, že mohou být použity k ohrožení bezpečnosti civilního letectví.

Co si smím vzít do zavazadla

Položka Příruční
zavazadlo
Odbavené
zavazadlo
Notebooky, tablety, mobilní telefony, fotoaparáty, hudební přehrávače.
Tekutiny, aerosoly a gely v balení do 100 ml.*
Tekutiny, aerosoly a gely v balení nad 100 ml.
Tekutiny pro léčebné účely, kojenecká strava v množství nezbytném pro dobu letu.
Nože a nůžky s ostřím/čepelí kratší než 6 cm (nevztahuje se na taktické, bojové, lovecké a nestandardní typy nožů).
Nářadí (vrtáky, kladiva, šroubováky, klíče apod.), lékařské nástroje.
Střelné zbraně a jejich imitace (paintballové, airsoftové, startovací, plynové apod.), munice. **
Hokejky, rybářské pruty, pádla, golfové, lyžařské, turistické a podobné hole.
Výbušniny a nástražné výbušné systémy, rozbušky, zábavná pyrotechnika.
Kyseliny, žíraviny, hořlaviny, žhavící zapalovače.
Tlakové nádoby a plyny jakéhokoliv druhu (např. propan-butan, obranné spreje).
Toxické nebo infekční látky, radioatkivní látky, hořlavé pevné a tekuté látky, repelenty.
Lithiové baterie a zařízení obsahující lithiové baterie.***
 

* Všechny tyto tekutiny, aerosoly a gely musí být vloženy do průhledného a opakovatelně uzavíratelného sáčku o maximálním objemu sáčku 1 litr, který musí být před kontrolou umístěn mimo zavazadlo.

** V souladu s relevantními předpisy a přepravními podmínkami dopravce.

*** V případě pochybností o možnostech přepravy kontaktujte leteckou společnost.

Není obecně doporučováno, protože tyto předměty mohou obsahovat výkonné lithiové baterie a pokládají se za cenné a křehké zboží, za které v případě poškození letecká společnost nenese odpovědnost.

Předměty zakázané přepravovat v kabinových zavazadlech

Střelné zbraně a ostatní předměty s účinky jim podobnými.

Zařízení, jež je možné použít s cílem způsobit vážné zranění vymrštěním projektilu nebo v jejichž případě se toto použití jako možné jeví, včetně:

 • veškerých střelných zbraní (krátkých i dlouhých střelných zbraní, kulových zbraní, brokových zbraní),
 • replik a imitací střelných zbraní,
 • částí střelných zbraní (kromě puškohledů a zaměřovačů),
 • střelných zbraní na stlačený vzduch a CO2, např. pistolí, zbraní vystřelujících diabola, pušek a zbraní vystřelujících,
 • signálních zbraní,
 • startovacích pistolí,
 • hraček napodobujících zbraně všech druhů,
 • paintballových zbraní,
 • kuší,
 • praků a katapultů,
 • harpun a oštěpů,
 • luků, samostřílů a šípů,
 • zapalovačů ve tvaru zbraní.

Ochromující zařízení

Zařízení, jejichž specifickým účelem je ochromit nebo znehybnit, včetně:
 • prostředků způsobujících šok, například paralyzérů (stun guns), taserů a obušků s elektrickým paralyzérem (stun batons),
 • zařízení na omračování a zabíjení zvěře,
 • ochromujících a zneschopňujících chemických látek, plynů a sprejů, například sprejů s dávivými plyny, pepřových sprejů, aprikových sprejů, slzného plynu, kyselinových sprejů a repelentů na odpuzování zvířat a živočichů.

Předměty s ostrým hrotem nebo ostrou hranou

Předměty, jež lze použít s cílem způsobit vážné zranění, včetně:

 • předmětů určených k sekání, například seker, sekyrek a sekáčků,
 • sekyrek na led a cepínů,
 • holicích břitev,
 • řezáků s ulamovací čepelí,
 • nožů s čepelí delší než 6 cm,
 • nůžek s ostřím delší než 6 cm měřeno od otočného čepu,
 • vybavení pro bojová umění s ostrým hrotem nebo ostrou hranou,
 • mečů, šavlí a dýk,
 • obuvi s hroty,
 • vrhacích harpun,
 • bruslí na led,
 • nožů vyhazovacích nebo vystřelovacích s čepelí jakékoli délky,
 • skalpelů,
 • mačet,
 • lyžařských a turistických holí.

Pracovní nářadí

Nářadí, jež lze použít s cílem způsobit vážná zranění nebo ohrozit bezpečnost letadla, včetně:

 • páčidel,
 • vrtáků a vrtacích hrotů, včetně přenosných akumulátorových vrtaček,
 • nářadí s ostřím nebo násadou delší než 6 cm, které lze použít jako zbraň, například šroubováků a dlát,
 • pil, včetně přenosných akumulátorových pil pájecích (letovacích) lamp,
 • zařízení k nastřelování svorníků a nastřelovacích pistolí,
 • kladiv, kleští a francouzských klíčů.

Tupé předměty

Předměty, jež lze použít k úderu s cílem způsobit vážné zranění, včetně:
 • baseballových a softballových pálek,
 • obušků nebo pendreků, například kyjů, pendreků a policejních obušků,
 • vybavení pro bojová umění (např. boxerů, obušků, zabijáků, cepů, nunčaků, útočných holí apod.),
 • tyčí a klacků,
 • kriketových pálek a golfových holí,
 • hokejových holí,
 • lakrosových holí,
 • pádel všeho druhu,
 • skateboardů,
 • biliárových a kulečníkových tág,
 • rybářských prutů a udic.

Výbušniny a zápalné látky a zařízení

Výbušniny a zápalné látky a zařízení, jež je možné použít s cílem způsobit vážné zranění nebo ohrozit bezpečnost letadla nebo v jejichž případě se toto použití jako možné jeví, včetně:

 • munice,
 • rozbušek,
 • detonátorů a zápalných zařízení,
 • výbušnin a výbušných zařízení,
 • replik nebo imitací výbušnin nebo výbušných zařízení,
 • min, granátů a jiné vojenské výzbroje obsahující výbušniny,
 • ohňostrojů, světlic (v jakékoli podobě) a další pyrotechniky (včetně pistolek na konfety „party poppers“ a papírových rozbušek),
 • dýmovnic a kouřových patron,
 • plynů a nádob na plyn (např. butanu, propanu, acetylenu, kyslíku – ve větším množství),
 • jiných než bezpečnostních zápalek,
 • hořlavých kapalných paliv (např. benzinu, nafty, plyn do zapalovačů, alkoholu, etanolu),
 • barev ve spreji,
 • terpentýnů a ředidel barev,
 • alkoholických nápojů o obsahu alkoholu více než 70 % objemových (140 % proof).

Chemické a toxické látky

Jakékoli chemické nebo toxické látky, které mohou ohrozit zdraví cestujících a posádky, bezpečnost civilního letectví a provozní bezpečnost letadla a dalších zařízení, včetně:

 • kyselin a zásad (včetně „mokrých“ baterií),
 • žíravin nebo bělicích prostředků (např. rtuti, chlóru),
 • slzných a jiných paralyzujících látek (např. sprejů s dávivými plyny, pepřových sprejů, slzného plynu),
 • radioaktivního materiálu (např. lékařských nebo komerčních izotopů),
 • jedů,
 • infekčních nebo biologicky nebezpečných předmětů a látek (např. infikované krve, bakterií a virů),
 • samozápalných materiálů a látek,
 • hasicích přístrojů.

Tekutiny

Tekutiny zahrnují kapaliny, gely, pasty, krémy, směsi kapalin / pevných látek a obsah nádob pod tlakem, např. zubní pasta, gel na vlasy, nápoje, polévky, sirupy, parfém, pěna na holení, aerosoly a ostatní předměty podobné konzistence. Výjimku tvoří tekutiny:

 • v samostatných nádobách s objemem maximálně 100 mililitrů nebo jeho ekvivalentu, a které jsou obsaženy v jednom průhledném plastovém sáčku, který je opakovaně uzavíratelný a jehož objem nepřesahuje 1 litr; obsah plastového sáčku se do něj musí bez problému vejít a sáček musí být úplně zavřen; nebo
 • určeny na použití během cesty pro léčebné účely nebo z důvodu zvláštního požadavku na stravování, včetně dětské výživy; cestující musí na požádání předložit důkaz o původu tekutiny, které byla udělena výjimka; nebo
 • v bezpečnostním balení, které je zjevně neporušené, pocházející z jiného letiště nebo paluby letadla.

Všechny výše uvedené tekutiny musí být předloženy k samostatné kontrole mimo kabinové zavazadlo, tekutiny nad 100 ml podléhají navíc kontrole na speciálním detekčním zařízení.

Bez ohledu na výše uvedený výčet zakázaných předmětů mají pracovníci provádějící bezpečnostní kontroly vždy právo určit jako zakázané předměty takové předměty, které zde nejsou uvedeny, ale vzbuzují důvodné podezření, že mohou být použity k ohrožení bezpečnosti civilního letectví.

Předměty zakázané přepravovat v zapsaných zavazadlech

 • munice,
 • rozbušky,
 • detonátory a zápalná zařízení,
 • výbušniny a výbušná zařízení,
 • miny, granáty a jiná vojenská výzbroj obsahující výbušniny,
 • ohňostroje a další pyrotechnika,
 • dýmovnice a kouřové patrony,
 • plyny včetně propanu a butanu,
 • hořlavé kapaliny včetně benzinu a methanolu,
 • hořlavé pevné látky a reaktivní látky včetně hořčíku, podpalovačů, ohňostrojů a světlic,
 • okysličovadla a organické peroxidy včetně bělicích přípravků a přípravků na konzervaci karoserií,
 • toxické nebo infekční látky včetně jedu na krysy a infikované krve,
 • radioaktivní materiál včetně lékařských nebo komerčních izotopů,
 • žíraviny včetně rtuti a autobaterií,
 • komponenty palivového systému, které obsahovaly palivo.

Bez ohledu na výše uvedený výčet zakázaných předmětů mají pracovníci provádějící bezpečnostní kontroly vždy právo určit jako zakázané předměty takové předměty, které zde nejsou uvedeny, ale vzbuzují důvodné podezření, že mohou být použity k ohrožení bezpečnosti civilního letectví.

4 pokyny pro průchod bezpečnostní kontrolou

 • K samostatné kontrole předložte: notebooky, rozměrná elektronická zařízení, tekutiny, aerosoly a gely.
 • Do plastové přepravky odložte veškeré svrchní oděvy a pokrývky hlavy. Z kapes oděvu, který máte na sobě, odložte veškeré kovové i nekovové předměty.
 • Předložte ke kontrole všechna svá zavazadla. Zavazadla vkládejte do RTG jednotlivě.
 • Při průchodu stanovištěm vyčkejte pokynů bezpečnostních pracovníků.

Detekční kontrola uvnitř zavazadel

V rámci zvyšování bezpečnostních opatření provádějí pracovníci bezpečnostní kontroly Letiště České Budějovice detekční kontroly zapsaných zavazadel. Během tohoto procesu mohou být některá zavazadla za přítomnosti majitele otevřena a fyzicky zkontrolována. Postup má předejít naložení výbušných látek do nákladního prostoru letadla. Letiště České Budějovice tak činí v souladu s platnou legislativou EU.

V případě poškození zavazadla prosíme cestující, aby se obrátili na přepážku reklamací zavazadel v cílové destinaci, kde pracovník reklamací zavazadel s vámi sepíše reklamační protokol. Protokol obsahuje referenční číslo a kontakt pro další komunikaci s leteckou společností. V případě dodatečné reklamace (např. zjistíte-li poškození zavazadla mimo prostory letiště), je nutné nejpozději do 7 dnů od uskutečněného letu kontaktovat vaši leteckou společnost a vyřídit přímou reklamační žádost (v souladu s nařízením Evropské rady č. 2027/97).

Desatero bezproblémového průchodu bezpečností kontrolou na letišti

 1. S přepravními podmínkami se seznamte ještě před cestou na letiště, v případě pochybností se obraťte na leteckou společnost, s níž cestujete nebo na letištní informace.
 2. Na letiště přijeďte s dostatečným časovým předstihem, pro klidný průběh odbavení zavazadel i následné bezpečnostní kontroly.
 3. U stanoviště bezpečnostní kontroly v klidu vyčkejte, až na vás přijde řada. Respektujte koridory a vždy respektujte pokyny a příkazy bezpečnostních pracovníků. Přispějete tím k plynulému průběhu bezpečnostní kontroly.
 4. Vyjměte ze zavazadla plastový sáček obsahující tekutiny, aerosoly a gely.
 5. Ze zavazadla vyjměte rozměrnější elektroniku (notebook, tablet, větší fotoaparát apod.) a odložte ji do plastové přepravky.
 6. Položte zavazadlo na pás rentgenového zařízení.
 7. Z kapes oděvu, který máte na sobě, odložte veškeré kovové i nekovové předměty do plastové přepravky.
 8. Do plastové přepravky dále odložte veškeré svrchní oděvy (kabát, bundu), pokrývky hlavy, pásek a všechny kovové předměty.
 9. Vyčkejte instrukcí bezpečnostního pracovníka a po jeho pokynu projděte detekčním rámem. Přijměte klidně případné vyzvání k dodatečné kontrole — není namířena proti vám osobně.
 10. Vaše zavazadlo a odložené věci budou podrobeny rentgenové kontrole. Vyzve-li Vás bezpečnostní pracovník k otevření zavazadla, nebo k předložení některého z kontrolovaných předmětů k prohlídce, prosím, poslechněte jeho výzvu. Po ukončení bezpečnostní kontroly si nezapomeňte vzít zpět své zavazadlo a všechny odložené předměty.
 • Berle a jiné pohybové zdravotní pomůcky
  Povoleno v kabinovém i zapsaném zavazadle.
 • Campingové kartuše a podobné nádoby obsahující hořlavý stlačený plyn
  Zakázáno v kabinovém i zapsaném zavazadle.
 • Cigaretové zapalovače, zápalky a náplně do zapalovačů
  Zapalovače a zápalky povoleny v množství 1 ks/osobu, pokud je osoba má u sebe, v zapsaném zavazadle jsou zakázány. Benzínové (Zippo) a tzv. “turbo” zapalovače (Torch lighters), vytvářející úzký usměrněný paprsek plamene, jehož teplota je výrazně vyšší než u běžných zapalovačů, jsou zakázány v kabinovém i zapsaném zavazadle.
 • Cukrářské výrobky, zákusky, dorty apod.
  Povoleno v kabinovém i zapsaném zavazadle, pokud neobsahují tekutou složku (v takovém případě se na ně vztahuje omezení přepravy tekutin a gelů).
 • Dětská výživa pevná i tekutá
  Povoleno v kabinovém i zapsaném zavazadle, v případě tekuté výživy však pouze v množství nezbytném na dobu letu.
 • Dětské pudry a pudry na obličej
  Povoleno v kabinovém i zapsaném zavazadle.
 • Deštníky a slunečníky
  Standardní deštníky povoleny v kabinovém i zapsaném zavazadle, deštníky a slunečníky větších rozměrů povoleny pouze v zapsaném zavazadle.
 • Elektronická zařízení a spotřebiče
  Povoleny v kabinovém i zapsaném zavazadle.
 • Elektrické baterie a akumulátory
  Běžné baterie a akumulátory pro napájení převážené elektroniky (např. mobilní telefony, digitální fotoaparáty) jsou povoleny, v případě jiných elektrických zdrojů (např. akumulátory s volným elektrolytem) se pro informace o možnostech přepravy obraťte na vaši leteckou společnost.
 • Fotoaparáty a videokamery
  Povoleno v kabinovém i zapsaném zavazadle.
 • Tělní implantáty
  Pro přepravu cestujících s tělními implantáty se nevztahují jakákoliv omezení, lékařské potvrzení je vhodné ale ne nezbytné.
 • Injekční jehly k aplikaci inzulínu a jiných zdravotně nezbytných medikamentů
  Povoleno v kabinovém i zapsaném zavazadle. Medikamenty musí být přepravovány v originálním obalu, lékařské potvrzení je vhodné, ale ne nezbytné.
 • Jednorázové bezpečnostní holící strojky
  Povoleno v kabinovém i zapsaném zavazadle.
 • Kardiostimulátor
  Pro přepravu cestujících s kardiostimulátorem se nevztahují jakákoliv omezení. Cestující má právo požádat bezpečnostní personál o provedení fyzické bezpečnostní kontroly namísto kontroly elektronickými zařízeními.
 • Marmelády, džemy a podobné potraviny
  Na přepravu v kabinovém zavazadle se vztahují omezení přepravy tekutin a gelů, v zapsaném zavazadle povoleno přepravovat bez omezení.
 • Masné výrobky, salámy, klobásy
  Pokud obsahují tekutou složku, vztahují se na ně při přepravě v kabinovém zavazadle omezení přepravy tekutin a gelů. V zapsaném zavazadle povoleno přepravovat bez omezení.
 • Nechráněné holicí břity / žiletky
  V kabinovém zavazadle zakázáno, v zapsaném zavazadle povoleno, pokud jsou umístěny v obalu zaručujícím bezpečnou manipulaci se zavazadlem (nehrozí riziko poranění manipulujícího personálu).
 • Netekuté léky a medikamenty, tablety apod.
  Povoleno v kabinovém i zapsaném zavazadle.
 • Obranné spreje, paralyzující a jiné předměty, obsahující dráždivé látky
  Zakázáno v kabinovém i zapsaném zavazadle.
 • Prázdné láhve a ostatní prázdné nádoby
  Povoleno v kabinovém i zapsaném zavazadle.
 • Rybářské pruty
  V kabinovém zavazadle zakázáno, povoleno pouze v zapsaném zavazadle.
 • Roztoky na úschovu kontaktních čoček
  Povoleno v kabinovém i zapsaném zavazadle.
 • Spreje a jiné tlakové nádoby, pokud se nejedná o lékařské nebo toaletní potřeby
  Zakázáno v kabinovém i zapsaném zavazadle.
 • Tekuté léky, lékařské masti a jiné medikamenty
  Povoleno v kabinovém i zapsaném zavazadle. Medikamenty musí být přepravovány v originálním obalu, lékařské potvrzení je vhodné, ale ne nezbytné.
 • Tuhá strava a potraviny, chléb, cereálie
  Povoleno v kabinovém i zapsaném zavazadle.
 • Zábavná pyrotechnika, prskavky
  Zakázáno v kabinovém i zapsaném zavazadle.
 • Cestování s dětmi

  V příručním zavazadle je povoleno převážet tekutiny jako je mléko, čaj, nebo dětská výživa v množství nezbytně nutném pro cestu. Pracovníci bezpečností kontroly mají právo požádat dospělý doprovod dětí o ochutnání těchto tekutin, aby se vyloučila případná záměna za nebezpečné látky.

  Všechny děti musí mít vlastní cestovní doklad, a to:

  • vlastní občanský průkaz, který může být na základě žádosti vydán i občanovi mladšímu 15 let – pouze pro cesty v rámci EU,
  • nebo vlastní cestovní pas,
  • nebo jiný druh cestovního dokladu v souladu se zákonem č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, ve znění pozdějších předpisů.

  Podmínky pro cestování s dětmi blíže specifikuje Ministerstvo zahraničních věcí České republiky, více iformací v odkazu klikněte zde.

  Zavazadla

  • Děti ve věku do 2 let (INFANT) mají nárok na přepravu složeného dětského kočárku a postýlky nebo autosedačky zdarma.
  • Dětský kočárek může být po dohodě s personálem naložen do zavazadlového prostoru až před nástupem do letadla a vydán jako první po příletu do destinace přímo na odbavovací ploše letiště.
  • Děti ve věku od 2 do 12 let s platnou letenkou mají nárok na odbavení zavazadel za stejných podmínek jako dospělý cestující. Výjimka platí také pro jídlo a pití určené dětem na cestu. To nepodléhá zákazu donášky tekutin na palubu letadla.

  Tipy na cestování s dětmi

  Vysvětlete svým dětem, jaké dobrodružství je na letišti čeká. Připravte je na jednotlivé procesy jako je odbavení či bezpečnostní kontrola.

 • V souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2006 o právech osob se zdravotním postižením a osob s omezenou schopností pohybu a orientace v letecké dopravě, poskytuje Letiště České Budějovice zdarma asistenční služby všem cestujícím se sníženou mobilitou.

  Jak na to:

  • Nejpozději 48 hodin před plánovaným odletem nahlásit své letecké společnosti, nebo cestovní kanceláři / agentuře požadavek na asistenční službu.
  • Vyžádat asistenci při příjezdu na letiště na tel. čísle +420 725 502 738 nebo u odbavovacích přepážek ve vstupní hale terminálu.
  • Přidělení pracovníci zajistí asistenci po celou dobu odbavení.

  Kontakty pro vyžádání asistence:

  tel.: +420 725 502 738
  e-mail: handling@airport-cb.cz

Přeprava zvířat není povolena.

 • Byl Vám odepřen nástup do letadla? Byl Váš let zrušen? Měl Váš let značné zpoždění? Přišli jste o zavazadla?

  Generální ředitelství Evropské komise pro mobilitu a dopravu zavedlo řadu právních předpisů, které zajišťují, aby všem cestujícím byly poskytovány služby podle stejných norem platných v celé Evropské unii.
  Jedná se zejména o oblasti:

  • osoby tělesně postižené nebo osoby se sníženou pohyblivostí,
  • odepření nástupu do letadla,
  • zrušení letu,
  • velké zpoždění,
  • zavazadla,
  • identifikace letecké společnosti,
  • organizované zájezdy,
  • průhlednost cen.

  Pro více informací o právech cestujících v letecké dopravě klikněte zde.

  Co máte udělat, pokud se domníváte, že byla porušena Vaše práva cestujícího?

  Pokud se domníváte, že Vaše práva plynoucí z nařízení týkajícího se cestujících v letecké dopravě byla porušena:

  • Kontaktujte nejdříve leteckou společnost. V případě, kdy se jedná o problémy týkající se osob se sníženou pohyblivostí, kontaktujte letiště  – další informace klikněte zde.
  • Pokud Vás jejich odpověď neuspokojí, můžete podat stížnost u jednoho z vnitrostátních subjektů odpovědných za prosazování nařízení (VSP). Další informace klikněte zde.
  UPOZORNĚNÍ: Stížnosti zásadně podávejte v zemi, kde došlo k porušení Vašich práv. Seznam s kontakty ke stažení zde.
 • Léky

  Kapky do očí nebo proti bolestem, astma spreje, roztoky na kontaktní čočky, inzulin a glukózové nápoje pro diabetiky jsou považovány za nezbytné léky a je možné je přepravovat bez omezení objemu. Vždy doporučujeme mít u sebe potvrzení od lékaře. Pro cesty do některých zemí je doporučeno (v některých státech požadováno) mít platný záznam o provedeném očkování v mezinárodním očkovacím průkazu.

  Přeprava peněz

  Přes hranice je možné převážet v hotovosti pouze maximálně 10 000 eur (nebo hotovost stejné hodnoty v jakékoliv jiné měně). Pokud potřebujete převézt větší částku v hotovosti, je nutné tuto skutečnost nahlásit celním orgánům. Pokud cestujete z jedné země EU do druhé, je tuto skutečnost nutné nahlásit v obou zemích. V opačném případě Vám pracovníci celní správy mohou převáženou hotovost zadržet. Nezapomeňte, že v kompetenci orgánů celní správy je provádění kontrol zavazadel i osobních prohlídek.

  Cennosti

  Veškeré peníze, cennosti, doklady a elektroniku doporučujeme převážet v příručním zavazadle. Za případnou ztrátu předmětů z odbaveného zavazadla letecká společnost neručí.

  Veškeré limity převozu alkoholu, tabáku a hotovosti přes hranice v rámci EU najdete na webu Evropské unie, více informací v odkazu klikněte zde.